Bijzondere Collecties in beeld

In de beeldbanken van de Bijzondere Collecties worden digitale afbeeldingen van divers materiaal zoals schilderijen, prenten, foto's affiches, kaarten, maar ook van volledige boeken beschikbaar gesteld. Er kan in specifieke collecties gezocht worden of in meerdere collecties tegelijkertijd.

Resultaten 1 - 20 van 22

 • Affiches

  De affiches binnen de Bijzondere Collecties maken deel uit van verschillende verzamelingen. Het gaat bijvoorbeeld om ruim 3500 boekhandelsaffiches, grotendeels afkomstig uit de collecties van de Bibliotheek van het Boekenvak, waarin de collectie ...

  Lees verder
 • Albert Verwey

  Albert Verwey (1865–1937) betrad het literaire podium als woordvoerder van een hemelbestormende generatie en eindigde als een alom gerespecteerd hoogleraar.

  Lees verder
 • Anatomical preparation by Frederik Ruysch. Head of a boy with raised skull. Saint Petersburg, Kunstkamera.

  Anatomische preparaten Frederik Ruysch

  De Nederlandse anatoom Frederik Ruysch (1638–1731) was in zijn tijd in heel Europa beroemd om zijn anatomische preparaten.

  Lees verder
 • Boeken en handschriften

  Bij de Bijzondere Collecties worden de meest uiteenlopende oude en bijzondere drukken en handschriften bewaard.

  Lees verder
 • Boekillustraties

  Gravures, etsen, lithografieën, houtsneden en houtgravures, ze worden alle in boeken gevonden.

  Lees verder
 • Botanie

  Onderwijs en plantkunde gaan al eeuwen samen, ook in Amsterdam. Daar werd in 1638 een Hortus Medicus aangelegd met geneeskrachtige planten, later Hortus Botanicus genoemd. Behalve voor het onderwijs werden de planten gebruikt voor botanisch ...

  Lees verder
 • Brieven

  Cicero zei het al: ‘Een brief bloost niet.’ Brieven kunnen zakelijk zijn, maar ook uiterst persoonlijk.

  Lees verder
 • Dirck Volkertszoon Coornhert

  Dirck Volkertszoon Coornhert (1522–1590) heeft zich in veel van zijn publicaties ingezet voor een zeer ruime opvatting van godsdienstvrijheid.

  Lees verder
 • Doopsgezinde prenten

  De prentencollectie van de Doopsgezinde Bibliotheek is sinds de achttiende eeuw langzaam gegroeid tot haar huidige omvang. Behalve portretten van doopsgezinde leraren uit vijf eeuwen – waaronder een grote collectie van de enige Nederlandse ...

  Lees verder
 • Portret Frederik van Eeden door Koos Speenhoff

  Frederik van Eeden

  Frederik van Eeden (1860-1932) was schrijver, psychiater en wereldverbeteraar. Hij koppelde literair talent en leiderschapsambities aan maatschappelijke idealen. Daarnaast had hij een sterke hang naar spirituele zingeving.

  Lees verder
 • Iconographia Zoologica

  De Iconographia Zoologica is een negentiende-eeuwse verzameling dierkundige afbeeldingen en wordt bewaard in de Artis Bibliotheek, die onderdeel is van de Bijzondere Collecties.

  Lees verder
 • Kaarten en atlassen

  De beeldbank van de kaarten- en atlassencollectie bevat beelden en beschrijvingen van belangrijke en opmerkelijke cartografische documenten in het bezit van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam en de aldaar eveneens (sinds 1880) ondergebrachte ...

  Lees verder
 • Menasseh Ben Israel

  Menasseh Ben Israel (1604–1657) was een Portugees-Joodse geleerde, schrijver, diplomaat en boekdrukker in Amsterdam.

  Lees verder
 • Multatuli

  In mei 1860 verscheen ‘Max Havelaar of de koffieveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappij’. Het boek sloeg in als een bom en geldt als het hoogtepunt van de Nederlandse literatuur.

  Lees verder
 • Gids voor het Bisschoppelijk Museum

  Nederlandse boekproductie 1840–1950

  Deze beeldbank richt zich op boeken gedrukt in Nederland tussen 1840 en 1950.

  Lees verder
 • Portrettencollectie Universiteit van Amsterdam

  De collectie portretten van de Universiteit van Amsterdam werd begonnen in 1743 en omvat nu bijna 500 portretten.

  Lees verder
 • Remonstrantse kerk

  Remonstrantse prenten

  De zeldzaamheid van veel prenten in de bibliotheek van de Amsterdamse Remonstrantse Kerk verleent de collectie grote historische waarde.

  Lees verder
 • Romeyn de Hooghe

  Romeyn de Hooghe

  Romeyn de Hooghe (Amsterdam 1645 – Haarlem 1708) gold tijdens zijn leven als de belangrijkste grafisch kunstenaar van zijn tijd.

  Lees verder
 • Schoolmuseum

  Het Nederlandsch Schoolmuseum startte in 1877 met als doel nieuwe leer- en hulpmiddelen voor het onderwijs te verzamelen en beschikbaar te stellen.

  Lees verder
 • Stadsplattegrond van Daniel de la Feuille

  Stedenatlassen

  Stedenatlassen, meestal ‘stedenboeken’ genoemd, vormen een apart genre. Zij bestaan geheel of voor een belangrijk deel uit stadsplattegronden en stadsgezichten.

  Lees verder