Huisregels

Materiaal uit de Bijzondere Collecties is vaak zeldzaam en kostbaar. Daarom hebben wij enkele huisregels opgesteld waar u zich tijdens uw bezoek van de leeszalen aan dient te houden.

Algemeen

 • De onderzoekzalen zijn uitsluitend bedoeld voor het raadplegen van materiaal uit de Bijzondere Collecties.
 • U bent verplicht uw jas en tassen (ook hand- en laptoptassen) op te bergen in de kluisjes (borg € 1) op de eerste etage.
 • Eten en drinken is alleen toegestaan in het Museumcafé.
 • Uw mobiele telefoon staat uit.
 • Houdt u altijd rekening met andere bezoekers; aanstootgevend of hinderlijk gedrag wordt niet geaccepteerd.

Omgaan met kostbaar materiaal

 • U wordt verzocht uw handen te wassen voordat u kostbaar materiaal gaat raadplegen.
 • U mag vier werken tegelijkertijd raadplegen.
 • Bij het inzien van bepaalde kostbare werken kan het dragen van daarvoor bestemde handschoenen verplicht worden gesteld.
 • De geraadpleegde werken mogen onder geen enkele voorwaarde de zaal verlaten.
 • Het is niet toegestaan gebruik te maken van andere schrijfbenodigdheden dan de potloden die op de tafels  liggen.
 • Bij het omslaan van de bladen dient u het potlood  neer te leggen.
 • Voor het raadplegen van alle werken dient u op een juiste wijze gebruik  te maken van de daarvoor bestemde kussens.
 • Een te strak ingebonden boek mag niet verder dan mogelijk opengeslagen worden. Om een strak gebonden boek open te houden dient u gebruik te maken van loodveter(s).
 • Bij het maken van aantekeningen dient het papier waarop  u schrijft niet op, maar naast het origineel te liggen.
 • Het is niet toegestaan op de geraadpleegde boeken  te leunen, de werken op schoot te nemen of tegen de rand van de tafel te houden.
 • Geopende boeken  mag u niet omgekeerd op tafel  leggen, noch op elkaar stapelen.
 • Uitslaande platen dient u voorzichtig uit- en terug te vouwen.
 • Indien u pauze neemt dan wordt u verzocht de geraadpleegde werken weer bij de balie in te leveren.

Wegen van kostbaar materiaal

 • Materiaal kan, voordat u het wilt inzien, worden gewogen. Wanneer het materiaal weer wordt ingeleverd weegt de bibliotheekmedewerker het nogmaals.
 • U mag pas de zaal verlaten als het materiaal hetzelfde  gewicht heeft als bij de eerste weging.
 • Indien een verschil in gewicht wordt geconstateerd, dan delen wij u dat mede. Hierna wordt de hoofdconservator gewaarschuwd. Deze onderzoekt de mogelijke oorzaak van het gewichtsverschil.

Digitale opnamen en fotokopieën

 • Digitale foto’s mag u onder voorwaarden zelf maken. U moet  hiervoor vooraf een formulier bij te balie afhalen en invullen.
 • Digitale foto’s kunt u alleen maken in het zicht van de balie. 
 • Het gebruik van flits en statief is niet toegestaan.

Gepubliceerd door  Bijzondere Collecties UvA

22 oktober 2015