Aanvragen

Bij de Bijzondere Collecties kunt u niet lenen, wel inzien. In de De la Fontaine Verweyzaal wordt vier keer per dag het aangevraagde materiaal uit de magazijnen aangeleverd bij de balie: om 10.00, 12.00, 14.00 en 16.00 uur. Het materiaal wordt zeven dagen bewaard op uw naam.

Met een geldige inzage- of lenerspas of met een studenten- of medewerkerskaart van de UvA of HvA kunt u via de catalogus uw aanvraag thuis doen. Voor sommige materiaalsoorten, vooral handschriften, is het noodzakelijk een aanvraagbriefje in te vullen bij de balie van de De la Fontaine Verweyzaal. Om onnodig wachten te voorkomen kunt u voor uw bezoek contact opnemen met de balie via ub-baliebc@uva.nl

Beperkingen aan het gebruik

Zeer kwetsbare en kostbare stukken zijn alleen te raadplegen na toestemming van de conservator. Deze stukken dienen van tevoren te worden aangevraagd. Houd rekening met een levertijd van één tot drie dagen. U krijgt in de catalogus de melding ‘Aanvraag onder voorbehoud’. De te volgen procedure staat erbij.

Daarnaast kunnen collecties en archieven tijdelijk beperkt beschikbaar zijn voor raadpleging, bijvoorbeeld omdat ze worden geconserveerd of gedigitaliseerd. Voor meer informatie over de beschikbaarheid van dit materiaal kunt u contact opnemen met de balie van de De la Fontaine Verweyzaal via ub-baliebc@uva.nl

Gepubliceerd door  Bijzondere Collecties UvA

20 maart 2015