Steun ons

De Bijzondere Collecties zijn zeer rijk en omvangrijk. Ze worden geregeld uitgebreid met schenkingen van objecten en collecties door particulieren en bedrijven. U kunt de Bijzondere Collecties steunen door uw collectie in natura te schenken. Dat kan ook een belastingvoordeel opleveren.

Affiche van Kees Kelfkens

Affiche van Kees Kelfkens uit 1958. Collectie Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB).

De Bijzondere Collecties worden in hoofdzaak gefinancierd door de Universiteit van Amsterdam. Daardoor is er een solide financiële basis om zorgvuldig om te gaan met de rijke en grote collecties en mooie gebouwen. Maar de ambities reiken verder: wij willen de Bijzondere Collecties met zoveel mogelijk mensen delen. Met wetenschappers, studenten, verzamelaars, leken, stadgenoten, collega-instellingen en eenieder die belangstelling heeft. En dus worden er nieuwe collecties verworven, worden collecties gedigitaliseerd en ontsloten, worden kostbare werken gerestaureerd, zijn er tentoonstellingen, lezingen, publiceren we boeken en catalogi en verschijnen er geregeld berichten in de media. Voor dat alles zijn kennis en geld – en meestal allebei – nodig. Gelukkig krijgen de Bijzondere Collecties veel steun van particulieren en bedrijven, van fondsen en maatschappelijke organisaties, van de vriendenorganisatie en van het Amsterdams Universiteitsfonds.

Gepubliceerd door  Bijzondere Collecties UvA

25 januari 2016