Verzamelgebieden

Vanaf haar ontstaan als Stadsbibliotheek in 1578 is de band van de huidige Universiteitsbibliotheek met de stad Amsterdam en haar religieuze, culturele en wetenschappelijke instellingen intensief geweest. Veel kleinere en grotere bibliotheken en collecties werden in de loop der eeuwen ondergebracht bij de Universiteitsbibliotheek. Zij hebben het verzamelbeleid sterk beïnvloed. Nog steeds is de Universiteitsbibliotheek niet alleen een bibliotheek voor de universiteit, maar ook voor de stad.