Organisatie

De Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam vormen samen met het Allard Pierson Museum de divisie UvA Erfgoed.

UvA Erfgoed aan de Turfmarkt

Het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties aan de Oude Turfmarkt

UvA Erfgoed bestaat verder uit de ondersteunende afdelingen Bedrijfsvoering, Beheer & Behoud en PR & Communicatie.

UvA Erfgoed is een divisie van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, een van de gemeenschappelijke dienstverlenende eenheden van de universiteit. UvA Erfgoed en de centrale bibliotheekdiensten werken nauw samen bij catalogisering, magazijnbeheer, digitalisering en dienstverlening.

De Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam is in 2011 gefuseerd met de Bibliotheek van de Hogeschool van Amsterdam en heeft zich ontwikkeld van een centrale bibliotheekorganisatie met studiecentra tot een frontoffice waar behalve studiefaciliteiten ook wetenschappelijke informatiediensten worden geleverd.

UvA Erfgoed is verantwoordelijk voor vrijwel alle erfgoedcollecties van de universiteit. Enkele collecties vallen buiten die verantwoor­delijkheid, namelijk Museum Vrolik en de (kunst)collecties van het Academisch Medisch Centrum. De recente afspraken over intensieve institutionele samenwerking tussen de UvA en de Hogeschool van Amsterdam hebben zich nog niet vertaald naar een aanvullende verantwoordelijkheid voor het erfgoed van de HvA.

  • mw. dr. M. (Marike) van Roon

    Hoofdconservator Bijzondere Collecties

    M.vanRoon@uva.nl | T: 0205253668

    Ga naar detailpagina

Gepubliceerd door  Bijzondere Collecties UvA

2 oktober 2017