Bruikleenaanvragen

Musea, bibliotheken en vergelijkbare instellingen kunnen bij de Bijzondere Collecties objecten aanvragen voor tentoonstellingen.

Linnaeuskast

 

De Bijzondere Collecties zijn onder voorwaarden bereid handschriften, gedrukte werken, boekbanden, schilderijen, foto’s en andere objecten voor maximaal drie maanden uit te lenen voor tentoonstellingen met een wetenschappelijk of cultureel doel, die gehouden worden in een museum, bibliotheek of vergelijkbare instelling.

De bruikleennemer moet kunnen voldoen aan de algemene bruikleenvoorwaarden van de Bijzondere Collecties (zie de link hieronder) en aan eventuele per bruikleen te bepalen bijzondere bruikleenvoorwaarden.

Als regel worden geen stukken uitgeleend voor reizende tentoonstellingen of voor tentoonstellingen die langer dan drie maanden duren.

Het is van belang een aanvraag zo vroeg mogelijk in te dienen, bij voorkeur minimaal zes maanden voor het begin van het beoogde bruikleen.

Het zelf selecteren van de gewenste objecten bespoedigt de afhandeling van de bruikleenaanvraag. Raadpleeg daarvoor de catalogus van de Universiteit van Amsterdam. De baliemedewerkers in de Onderzoekzaal van de Bijzondere Collecties kunnen helpen bij de selectie. Ook kunnen zij contact regelen met de conservatoren voor inhoudelijke vragen.

Bruikleenaanvragen

Bruikleenaanvragen kunnen op twee manieren worden ingediend:

  • per brief gericht aan dr. Marike van Roon, hoofdconservator Bijzondere Collecties, Postbus 94436, 1090 GK Amsterdam;
  • per digitaal bruikleenaanvraagformulier: zie de link hieronder.

Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Met het indienen van de bruikleenaanvraag bevestigt de aanvrager te voldoen aan de algemene bruikleenvoorwaarden. De hoofdconservator Bijzondere Collecties bepaalt of de bruikleenaanvraag gehonoreerd wordt.

Slimmer lenen

De Bijzondere Collecties onderschrijven de Uitgangspunten bruikleenverkeer binnen Nederland van de Museumvereniging

Slimmer lenen

Deze uitgangspunten zijn beschreven in de brochure Slimmer lenen. U kunt de brochure hier downloaden.

 

Heeft u vragen over uw bruikleen? Mail Birgit Maas of bel 020-5252577.

Gepubliceerd door  Bijzondere Collecties UvA

31 augustus 2017