Oproep voor inzendingen Joop Witteveenprijs 2019

28 augustus 2018

De Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam gaan op zoek naar de beste historische publicatie op het gebied van de eetcultuur in de Lage Landen van het afgelopen jaar.

De Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam roepen auteurs op om publicaties in te zenden voor de Joop Witteveenprijs, de prijs voor de beste historische publicatie op het gebied van de eetcultuur in de Lage Landen van het afgelopen jaar.

Selectiecriteria

 • Cultuurhistorische invalshoek op het onderwerp voeding in Nederland en België;
 • gebaseerd op gedegen historisch onderzoek;
 • gepubliceerd als een boek of als artikel in tijdschrift of bundel tussen 1 januari 2017 en 31 december 2018.

Jury

 • Marike van Roon, voorzitter van de jury en hoofdconservator Bijzondere Collecties UvA;
 • Daniëlle De Vooght, winnaar van de Joop Witteveenprijs 2012, historica en coördinator bij KU Leuven;
 • Marleen Willebrands, culinair historica en neerlandica;
 • Irene Zwiep, hoogleraar Hebreeuwse en joodse studies en directeur van het College of Humanities van de Faculteit Geesteswetenschappen van de UvA (2008–2013).

Inzenden

 • Stuur de publicatie (boeken in vijfvoud) voor 1 april 2019 onder vermelding van ‘Joop Witteveenprijs 2019’ naar:

Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam
t.a.v. Joke Mammen, secretaris van de Joop Witteveenprijs,
Postbus 94436, 1090 GK Amsterdam

 • Een (kopie van een) artikel kunt u sturen naar bovenstaand adres of per e-mail: j.j.mammen@uva.nl.

Vermeld bij uw inzending uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. U krijgt een bevestiging van ontvangst.

Relevante data

 • Bekendmaking shortlist: voorjaar 2019;
 • Bekendmaking winnaar: 15 november 2019.

 

Ontwerp: Joost Swarte

De Johannes van Damprijs en de Joop Witteveenprijs, ontworpen door Joost Swarte

Gepubliceerd door  Bijzondere Collecties UvA