Publiekslezing Early Dutch Books Online

De revolutionaire jaren 1780-1800 digitaal

26 april 2011

Op 26 mei 2011 wordt de databank Early Dutch Books Online gelanceerd met een publiekslezing.

Op donderdag 26 mei 2011 presenteren de Koninklijke Bibliotheek en de bibliotheken van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden de databank Early Dutch Books Online. Rond de 10.000 in Nederland uitgegeven boeken met meer dan twee miljoen pagina’s uit de periode 1780–1800 zijn hiervoor gedigitaliseerd. Wij nodigen u van harte uit voor de feestelijke lancering van de databank.

Lezing

Elektriseermachine

J.R. Deiman e.a., Beschrijving van eene electrizeer-machine, en van proefneemingen met dezelve in het werk gesteld, 1789

De presentatie van Early Dutch Books Online wordt gemarkeerd met een publiekslezing. Prof. dr. Wijnand Mijnhardt, directeur van het Descartes Centre, zal spreken over ‘De heilrijke vruchten der volksverlichting’. Een nieuwe toekomst voor de Geesteswetenschappen? De lezing vindt plaats in de Stadsgehoorzaal, Aalmarkt 7, Leiden.

Tijdens het programma worden liederen uit de Bataafse tijd ten gehore gebracht door een ensemble zangers onder leiding van Simon Groot. Het programma is hieronder te downloaden als pdf.

Deelname

De toegang is gratis. In verband met het aantal beschikbare plaatsen vragen wij u zich uiterlijk 18 mei aan te melden. Dit kan door een e-mail te sturen naar edbo@library.leidenuniv.nl onder vermelding van ‘aanmelding lezing’ of telefonisch via het secretariaat van de Universiteitsbibliotheek Leiden: 071–5272832.

Vanaf 27 mei beschikbaar: www.earlydutchbooksonline.nl

Gepubliceerd door  Bijzondere Collecties UvA