Handschrift van Max Havelaar kandidaat Werelderfgoed

10 maart 2010

Deze week dienen de Universiteit van Amsterdam en het Multatuli Genootschap bij UNESCO het verzoek in om het manuscript van de Max Havelaar van Multatuli op te nemen in het Memory of the World Register.

Het handschrift van Max Havelaar.

Het handschrift van Max Havelaar: 'Ik ben makelaar in koffij, en woon op de Lauriergracht No 37.'

Deze week dienen de Universiteit van Amsterdam (als beheerder) en het Multatuli Genootschap (als eigenaar) bij UNESCO het verzoek in om het manuscript van de Max Havelaar van Multatuli op te nemen in het Memory of the World Register.

In deze werelderfgoedlijst zijn ongeveer tweehonderd documenten opgenomen uit archieven en bibliotheken die als uniek voor het geheugen van de wereld beschouwd worden. Nederlandse stukken in dit register zijn op dit moment onder meer het dagboek van Anne Frank en de archieven van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). De kans dat het handschrift van de Max Havelaar in aanmerking komt voor registratie in het belangrijke register is volgens deskundigen groot.

Dekolonisatie

Dit jaar is het 150 jaar geleden dat Multatuli zijn beroemde meesterwerk over onderdrukking en uitbuiting uitbracht. Deze publicatie wordt beschouwd als het belangrijkste literaire werk uit de Nederlandse letterkunde en het is wereldwijd van cruciaal belang geweest bij het proces van dekolonisatie.

Daarom vinden de Universiteit van Amsterdam en het Multatuli Genootschap het belangrijk dat het handschrift op het hoogste niveau tot werelderfgoed wordt bestempeld. De actualiteit van de boodschap van het werk blijkt volgens de aanvragers ook uit het feit dat de Max Havelaar inmiddels als inspiratiebron dient voor eerlijke ('fair trade') wereldhandel.

Tentoonstelling

Afgelopen zaterdag 6 maart is tijdens de jaarvergadering van het Multatuli Genootschap door Winnie Sorgdrager (voorzitter Multatuli Genootschap) en Steph Scholten (directeur UvA Erfgoed) de aanvraag ondertekend. De besluitvorming over de toelating tot het Memory of the World Register neemt meer dan een jaar in beslag; naar verwachting maakt de UNESCO in juli 2011 bekend of de Max Havelaar in het Register wordt opgenomen.

Het manuscript is eigendom van het Multatuli Genootschap en wordt sinds 1931 beheerd door de Bijzondere Collecties van de UvA. Op dit moment is het manuscript nog tot en met 16 mei te bezichtigen in de tentoonstelling Het is geen roman, 't is een aanklacht! 150 jaar Max Havelaar bij de Bijzondere Collecties.

Gepubliceerd door  Bijzondere Collecties UvA