Joden in Nederland in de twintigste eeuw

Een nieuw biografisch woordenboek

29 oktober 2007

Een nieuw biografisch woordenboek


Op dinsdag 13 november werd Joden in Nederland in de twintigste eeuw gepresenteerd in het Museumcafé van de Bijzondere Collecties. Dit standaardwerk, een Winkler Prins-uitgave van het Spectrum, bevat ruim 500 biografieën van joodse Nederlanders. De redactie bestond uit dr Salvador Bloemgarten, prof. dr Rena Fuks, Peter Manasse, drs Lies Poesiat en drs Wout Visser.

Joden in Nederland in de twintigste eeuw kwam tot stand door samenwerking tussen de Bijzondere Collecties (Bibliotheca Rosenthaliana) en het Menasseh ben Israel Instituut. Het project is mede gefinancierd uit een subsidie ontvangen uit de 'Vierde Tranche Joodse Tegoeden Tweede Wereldoorlog', dat werd uitgekeerd via het Ministerie van VWS, en uit middelen beschikbaar gesteld door het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Rotschild Foundation in Londen en enkele andere institutionele sponsors.

Uit het persbericht van de uitgever: 'In de inleiding schetst eindredacteur Rena Fuks-Mansfeld een beeld van een vitale joodse gemeenschap die in de voorgaande eeuw een aantal enorme veranderingen heeft ondergaan. Bart Wallet, verbonden aan de leerstoelgroep Hebreeuws van de Universiteit van Amsterdam, beschrijft de organisatie van joods Nederland, voor en na de Tweede Wereldoorlog, waardoor het werk een uniek beeld geeft van de joodse gemeenschap in de vorige eeuw in al zijn facetten.
In deze uitgave is een selectie opgenomen van de ruim 6.000 in aanmerking komende personen. Dat bij dit proces vele mensen buiten de boot zijn gevallen, wordt ondervangen door publicatie van een aangepaste versie van het digitale werkbestand op www.jodeninnederland.nl.'

Gepubliceerd door  Bijzondere Collecties UvA