De Bijzondere Collecties aan de Oude Turfmarkt

Op deze pagina vindt u berichten over voortgang van de nieuwbouw van de Bijzondere Collecties uit het afgelopen jaar

5 oktober 2005

Overzicht van de bouwwerkzaamheden in het afgelopen jaar

Bouwwerkzaamheden: 27 juni - 21 augustus 2005

De bouwput aan de OTM begint steeds minder op een bouwput te lijken en steeds meer op een bouwplaats. De vloeren in het Vingboonspand zijn gestort en ook in het St. Bernardusgesticht beginnen de contouren van het nieuwe gebouw binnen de oude muren zich af te tekenen. Eind juni was er voor de medewerkers van de Bijzondere Collecties de mogelijkheid om onder leiding van Johan Cuypers, projectmanager vastgoed UvA, een bezoek aan de locatie te brengen. Medewerkers van de Bijzondere Collecties konden een kijkje te nemen en de sfeer proeven in de nieuwe behuizing van de Bijzondere Collecties. Johan Cuypers vertelde een aantal interessante details over het bouwtraject. Bij de werkzaamheden in het Vingboonspand zijn méér balkenplafonds gevonden dan op basis van steekproeven vooraf te verwachten was. Deze originele balkenplafonds uit circa 1700 worden, voor zover nodig, opgeknapt en gerenoveerd en zullen straks te zien blijven. Dit draagt bij aan de sfeer en de authenticiteit van het gebouw. De bouw heeft lichte vertraging opgelopen. De komende periode zal er vanwege de vakantie weinig van een inhaalslag terecht komen. Hoewel men zal doorwerken tijdens de bouwvak zal dit wel op halve kracht gebeuren.

Bouwwerkzaamheden: 23 mei - 26 juni 2005

De bouw verloopt naar wens. Op dit moment zijn in beide panden de funderingsvloeren gestort. En gedurende de komende periode worden, na stevig doorgevlechten van de wapening, de verdiepingsvloeren in de Vingboonspanden gestort. Daarna komen de betonwanden van het St. Bernardusgesticht in uitvoering. Eerst wordt hiertoe de zogenaamde bekisting opgebouwd, daar wordt vervolgens een stalenwapening in 'gevlochten' en tenslotte wordt de bekisting volgestort met betoncement. Na enige tijd drogen wordt de bekisting dan weggehaald en staat de wand.

Eerste paal bibliotheek Bijzondere Collecties geslagen

Eerste paal OTM februari 2005

De Universiteit van Amsterdam is in augustus 2004 begonnen met een zorgvuldige renovatie en restauratie van de universitaire panden aan de Oude Turfmarkt, waarmee de universiteit een aantal bijzondere rijksmonumenten in stand houdt. Nu de noodzakelijke sloopwerkzaamheden en het archeologisch onderzoek zijn afgerond, kon de eerste paal voor de bibliotheek Bijzondere Collecties worden geslagen.

Op dit moment (7 februari 2005) staan alleen de voorgevels van het gebouw aan de Oude Turfmarkt nog overeind. Op een groot steigerdoek aan deze gevel zijn de bijzondere collecties van de UvA al te zien. De bibliotheek Bijzondere Collecties zal in 2007, als de UvA 375 jaar bestaat, worden heropend.

Gepubliceerd door  Bijzondere Collecties UvA