Archeologische collectie in een beelddatabank

25 mei 2005

Ruim 2500 voorwerpen uit de collectie van het Allard Pierson Museum zijn opgenomen in een digitale beelddatabank en daar te bekijken. Dit is pas het begin.

Het Allard Pierson Museum is het archeologisch museum van de Universiteit van Amsterdam. Het museum werd in 1934 geopend. De collectie bestond toen uit ca. 5000 oudheden, afkomstig uit de verzameling van dr. C.W. Lunsingh Scheurleer. Deze collectie was aangekocht door de Allard Pierson Stichting met steun van de Vereniging Rembrandt en vele particulieren en geschonken aan de Universiteit. Inmiddels telt het museum meer dan 16.000 voorwerpen, waarvan een belangrijk deel is geschonken door particulieren.
In het Allard Pierson Museum komen de antieke beschavingen uit het Oude Egypte, het Nabije Oosten, de Griekse wereld, Etrurië en het Romeinse Rijk opnieuw tot leven. Kunst- en gebruiksvoorwerpen uit de periode van 5000 voor Chr. tot 500 na Chr. geven een beeld van het dagelijks leven, mythologie en godsdienst in de antieke Oudheid.

Inventaris-database

Sinds december 2004 is de collectie van het Allard Pierson Museum ondergebracht in een wereldwijd te raadplegen database (PICA). Gegevens over alle voorwerpen zijn hier terug te vinden. U kunt op inventarisnummer (APM00000) of trefwoord zoeken. U krijgt de resultaten uit het complete bestand op uw scherm.

Digitale beelddatabank

Bij de digitale inventaris behoort een digitale beeldbank waar foto's van de objecten kunnen worden bekeken. Deze beelddatabank is nog niet volledig, maar een aantal, meer dan 2500, hoogtepunten uit de collectie is opvraagbaar. Ook in de beeldbank kan op inventarisnummer of trefwoord gezocht worden, maar hier wordt alleen gezocht in de records waarbij een foto beschikbaar is.

Veel voorwerpen die in deze beelddatabank worden getoond, zijn te vinden in de vaste opstelling van het museum. De overige zijn op afspraak beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Ook zijn ze soms te zien op tijdelijke thematentoonstellingen.

Gepubliceerd door  Bijzondere Collecties UvA