Jubileum & Grafische Cultuurprijs Uitgeverij De Buitenkant

16 maart 2005

jubileum 25 jaar Uitgeverij De Buitenkant.

25 jaar Uitgeverij De Buitenkant, Offsetdrukkerij Jan de Jong & Zetterij Chang-Chi Lan-Ying

Buitenkant 25 jaar

Op 13 mei was er een feestelijke middag in de Universiteitsbibliotheek en in de Aula van de Universiteit van Amsterdam naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van Uitgeverij De Buitenkant, gespecialiseerd in boeken over boeken. Ook de eraan verbonden Zetterij Chang-Chi Lan-Ying en Offsetdrukkerij Jan de Jong delen dit jubileum.

De Universiteitsbibliotheek verwierf recent de archieven van deze Amsterdamse bedrijven en heeft met behulp van dit materiaal een kleine expositie ingericht in de Galerij Bijzondere Collecties, die nog tot en met eind juli te zien is.

Grafische Cultuurprijs 2005

Jan de Jong en Lan Ying

Jan de Jong & Chang-Chi Lan-Ying van De Buitenkant (Foto Grafische Cultuurstichting).

Chang-Chi Lan-Ying en Jan de Jong ontvingen in mei de Grafische Cultuurprijs 2005 voor de boeken die zij de afgelopen vijfentwintig jaar hebben geproduceerd: 'Vooral de werkwijze van Jan de Jong en Chang-Chi Lan-Ying verdient volgens de jury bewondering. Ze hechten meer aan inhoud, vorm en uitvoering dan aan commercieel gewin. Menig boek over boeken zou zonder hen waarschijnlijk niet zijn verschenen, of zó veel minder van kwaliteit zijn geweest dat het nooit die aandacht in en ook buiten de grafische wereld had gekregen. Al hun uitgaven getuigen van liefde, zorg en vakmanschap en kunnen volgens de jury als voorbeeld dienen voor andere uitgevers en grafici.'

Gepubliceerd door  Bijzondere Collecties UvA