UB verwerft Collectie Harry N. Sierman

16 februari 2004

De Bijzondere Collecties van de UB verwerven het archief van boekverzorger Harry N. Sierman.

Harry N. Sierman (Amsterdam, 1927) is een van de meest gewaardeerde en bekroonde Nederlandse boekverzorgers. In 2003 beëindigde Sierman zijn actieve loopbaan en aan het eind van dat jaar kon de UB zijn archief verwerven.

Bij de Collectie Harry N. Sierman gaat het zowel om grafische eindproducten, waaronder boeken, huisstijlen en postzegels, als om correspondentie, ontwerp- en ander productiemateriaal. De vele zetinstructies maken duidelijk hoe uiterst gedetailleerd en precies Sierman werkte en, meer in het algemeen, hoe in het loden lettertijdperk de zetter werd geïnstrueerd.

Siermans naam wordt vooral verbonden met die van Querido. Voor deze Amsterdamse literaire uitgeverij werkte hij vanaf de jaren zestig. Het meest complexe en wellicht bekendste boek dat hij voor Querido maakte, is Battus' bestseller Opperlandse taal- & letterkunde (1981).

Zijn typografisch credo verwoordde Sierman eens als volgt: 'Ik geloof in het boek als een perfect ontwikkelde methode om de menselijke gedachten- en belevingswereld vast te kunnen leggen, en – wat nog mooier is – ook weer beschikbaar te stellen' (Lecturis 10, 1979). De taak van de vormgever is voor hem een dienende: hij moet tussen auteur en lezer bemiddelen. Toch leidde dit niet tot 'onzichtbare' typografie: een onnadrukkelijke elegantie, een zekere chic, kenmerkt zijn werk.

De door Sierman ontworpen boeken zullen op itemniveau worden ontsloten. Van zijn archief zal een online inventaris verschijnen.

Gepubliceerd door  Bijzondere Collecties UvA