Cultuurgeschiedenis van de vroegmoderne tijd

Magnusband

Boekband van Albertus Magnus

Dit verzamelgebied bestrijkt de Europese cultuurgeschiedenis van circa 1500 tot circa 1800. Van oudsher is binnen dit verzamelgebied met name drukwerk bijeengebracht dat geproduceerd is in Amsterdam: het belangrijkste centrum van boekproductie in Europa in de zeventiende en achttiende eeuw. Daarnaast zijn in de loop der eeuwen vele tientallen grotere en kleinere herkomstcollecties aan de reeds bestaande verzamelingen toegevoegd, die vooral te maken hebben met de geschiedenis van Amsterdam.

Aan gedrukte werken omvat dit verzamelgebied ruim 100.000 boeken, meer dan 25.000 pamfletten en enkele tienduizenden plano-drukken. Verder worden er tienduizenden brieven en handschriften, 20.000 prenten en tal van andere objecten (waaronder schilderijen, bustes en penningen) toe gerekend.

Positionering

De collectie vormt vooral een omvangrijke en brede verzameling gedrukte historische bronnen en is van belang voor alle soorten van historisch onder­zoek. Er wordt samengewerkt met de leerstoelgroepen Boekwetenschap en handschriftenkunde, Neerlandistiek en Geschiedenis, en met het Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw.

Collectieprofiel

  • Nederlandse taal- en letterkunde, met name toneel- en auteurscollecties, zoals van Vondel en Hooft
  • Geschiedenis, met name Gouden Eeuw, geschiedenis van Amsterdam en radicale Verlichting (Spinoza en zijn omgeving)
  • Populair drukwerk (almanakken, ephemera, etc.)
  • Surinamecollectie (tot 1975)
  • Gastronomie
  • Kunst- en boekgeschiedenis, met name Amsterdamse boekproductie en Nederlandse en Europese boekdecoratie, typografische hoogtepunten uit de handpersperiode en bijzondere boekbanden
  • Schoolboeken

Belangrijkste collecties

Topstukken

Gepubliceerd door  Bijzondere Collecties UvA

20 juni 2018