Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam

Sofia Gisberg, Oorkonde Nobelprijs J.D. van der Waals. Stockholm, 1910. [UM inv. nr. 080.130]

Nobelprijs J.D. van der Waals

Het kennisdomein heeft betrekking op de geschiedenis van het hoger onderwijs in Amsterdam, in het bijzonder van het Athenaeum Illustre (opgericht in 1632) en zijn opvolger de Universiteit van Amsterdam (vanaf 1877).

De basis voor de collecties Universiteitsgeschiedenis werd gelegd op twee momenten: in 1743, toen de Amsterdamse koopman Gerardus van Papenbroeck zijn collectie portretten van geleerde en vermaarde mannen aan het Athenaeum Illustre schonk, en in 1883, toen het studentendispuut CLIO besloot een verzameling aan te leggen rond de geschiedenis van het hoger onderwijs in Amsterdam. De laatste collectie werd in 1916 overgenomen door de Universiteit van Amsterdam en gaandeweg uitgebreid tot een echte ‘bedrijfscollectie’.

De hoofdmoot van de collectie wordt gevormd door beeldmateriaal, daarnaast is er de weerslag van onderwijs en onderzoek. Collecties op dat laatste gebied bevinden zich deels bij de faculteiten. Zij worden geleidelijk aan overgedragen.

Positionering

De collecties Universiteitsgeschiedenis – met name het beeldmateriaal – vormen een belangrijke bron voor het onderzoek naar en de uitbeelding van de geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam en het studentenleven. Daarnaast worden de collecties actief gebruikt bij de promotie van de Universiteit van Amsterdam, vooral tijdens universitaire lustra.

Het materiaal leent zich goed voor presentaties van ‘UvA-erfgoed op locatie’, waar het bijdraagt aan het historisch besef van de studenten. Het ontbreekt nog aan een vaste plek binnen de UvA waar de geschiedenis van de universiteit aandacht krijgt, waardoor het brede publiek nog te weinig bereikt wordt. Er wordt samengewerkt met centrale afdelingen van de Universiteit, zoals Documentaire Informatievoorziening, de Pedel en het Informatiseringscentrum (Album Academicum) en Bureau Communicatie (fotografie).

Collectieprofiel

 • Portretten van hoogleraren (schilderijen, beelden, tekeningen)
 • Prenten en fotografie rond de universiteit en de universitaire gemeenschap
 • Affiches van universitaire activiteiten
 • Promotieplaten
 • Universitaire penningen (internationaal), medailles en draagtekens
 • Collegedictaten
 • Archieven van hoogleraren en studentengezelschappen
 • Almanakken
 • Onderwijsmodellen en -platen
 • Onderzoekcollecties (preparaten)
 • Apparatuur

Belangrijkste collecties

Topstukken

Gepubliceerd door  Bijzondere Collecties UvA

20 juni 2018