Cultuurgeschiedenis moderne tijd

Station Haarlem

Schoolplaat

Dit verzamelgebied omvat de Europese cultuurgeschiedenis van circa 1800 tot heden. Met name de Nederlandse letterkunde en de geschiedenis van de voeding, pedagogiek, muziek, toneel en populaire cultuur zijn goed vertegenwoordigd. Het verzamelgebied bestrijkt uitdrukkelijk zowel high als low culture.

Aan de basis lag een studiecollectie voor onderwijs en onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam. Er volgde een explosieve groei door de verwerving van grote bruiklenen en schenkingen, waaronder de collectie van de Stichting Het Réveil-Archief, de collectie van het Multatuli Genootschap, de Gastronomische Bibliotheek en de collectie van het Nederlands Schoolmuseum. Veel collecties binnen dit verzamelgebied worden regelmatig aangevuld. Sommige vormen een ‘levend archief’, zoals het archief van Arnon Grunberg.

Positionering

De diversiteit van het verzamelgebied trekt onderzoekers en studenten uit tal van disciplines. Ook niet-academische gebruikers weten juist de collecties binnen dit verzamelgebied goed te vinden. Met name moderne literaire collecties, kook- en kinderboeken worden frequent geraadpleegd. Er bestaan samenwerkingsverbanden met onder meer het Huygens Instituut te Den Haag (collectie Albert Verwey), de Rijksuniversiteit Groningen (dagboeken Leo Polak), het Multatuli Huis (collectie Multatuli) en met diverse stichtingen en verenigingen die collecties in bruikleen hebben gegeven.

Collectieprofiel

  • Letterkunde, met name gerelateerd aan Amsterdam
  • Geschiedenis van Amsterdam
  • Boekgeschiedenis, met name uitgaven van Amsterdamse drukkers en uitgevers, bijzondere boekbanden, bibliofilie en boekillustratie
  • Kunstgeschiedenis
  • Wijsbegeerte
  • Opvoeding en onderwijs, met name kinderboeken en schoolboeken
  • Gastronomie
  • Strips

Belangrijkste collecties

Topstukken

Gepubliceerd door  Bijzondere Collecties UvA

20 juni 2018