Geschiedenis van het boekenvak

De Boekenkrant, 1939.

Boekhandelscatalogus

Het verzamelgebied heeft betrekking op de geschiedenis van het boek. Het gaat daarbij zowel om het boek als fysiek object als om de geschiedenis van de boekenbranche: de productie, distributie en consumptie van boeken. De nadruk ligt op Nederland en op de periode na 1800.

De collectie van de UBA bevat vele tienduizenden boeken en drukwerken die een beeld geven van de ontwikkeling van het boek van de klassieke oudheid tot en met het digitale tijdperk. Daarnaast bezit de UBA een omvangrijke collectie secundaire literatuur op het gebied van de boekwetenschap. Ten slotte beheren de Bijzondere Collecties archieven en verzamelingen met betrekking tot de geschiedenis van het boekenvak. Tot de geschiedenis van de boekproductie behoort ook de geschiedenis van de grafische techniek.

Dat de Universiteitsbibliotheek kan beschikken over een uitzonderlijke verzameling op dit terrein is mede te danken aan het bruikleen van de Bibliotheek van het Boekenvak, die sinds 1958 is ondergebracht bij de Bijzondere Collecties. Deze vakbibliotheek werd in 1845 gesticht door de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels en beslaat meer dan 5 km plankruimte. De boekhistorische collecties worden regelmatig aangevuld door aankoop van primaire en secundaire werken en door de verwerving van collecties en archieven.

Positionering

Het verzamelgebied is nauw verweven met het verzamelgebied Grafische vormgeving en typografie. De collecties op dit gebied behoren tot de omvangrijkste en oudste ter wereld. Uniek is de concentratie van archieven van organisaties actief in de boekenbranche.

De collecties zijn van belang voor onderzoek naar boek- en cultuurhistorische onderwerpen en naar de geschiedenis van de bedrijfstak. Er wordt nauw samengewerkt met de Stichting Bibliotheek van het Boekenvak, het Museum Enschedé en de leerstoelgroep Boekwetenschap en handschriftenkunde; er vindt collectieafstemming plaats met de KB.

Collectieprofiel

  • Boeken en tijdschriften op het gebied van de geschiedenis van het boek
  • Archieven van uitgevers, drukkers, boekbinders, boekhandels,veilinghuizen en antiquariaten
  • Boekhandelscatalogi, waaronder veilingcatalogi, antiquariaatscatalogi en fondscatalogi van uitgevers
  • Archieven van brancheorganisaties, waaronder de KVB, de NBB, de CPNB en de KNUB
  • Documentatie over bedrijven actief in de boekenbranche, waaronder de collectie prospectussen en personalia en de boekhistorische onderzoeksapparaten

Belangrijkste collecties

Topstukken

Gepubliceerd door  Bijzondere Collecties UvA

20 juni 2018