Grafische vormgeving en typografie

letterproef

Letterproef

Het verzamelgebied heeft met name betrekking op de industriële periode, dus het tijdperk vanaf omstreeks 1830. Het gaat om schrift (kalligrafie en letterontwerp) en om de productie en vormgeving van boeken, affiches en ander drukwerk. Het is een internationaal georiënteerde collectie, waar ook secundaire literatuur deel van uitmaakt.

De basis voor dit verzamelgebied werd gelegd met de verwerving van de Bibliotheek van het Boekenvak in 1958, een zeer brede collectie op het gebied van de boekgeschiedenis met onder meer aandacht voor vormgeving en productie. Een belangrijke aanwinst was in 1971 de Typografische Bibliotheek van Lettergieterij Amsterdam, voorheen N. Tetterode. Bij deze collectie staat vormgeving en productie van drukwerk centraal maar er is daarnaast archiefmateriaal met betrekking tot drukletters ontworpen bij Tetterode, waaronder tekeningen van S.H. de Roos en Jan Tschichold. Naast vakliteratuur bevat de Typografische Bibliotheek vele bijzondere specimina: van houtsnede tot heliogravure en van Bodoni’s Manuale tipografico tot bedrijfsfotoboek.

 Sinds de jaren vijftig worden actief archieven van ontwerpers en instellingen verworven. Na het archief van Jan van Krimpen waren dat onder meer de archieven van Charles Jongejans, Atie Siegenbeek van Heukelom, Harry N. Sierman, Jan van Toorn en Irma Boom. Dit materiaal bestrijkt een periode van meer dan honderd jaar.

 Wat de grafische collecties van de Bijzondere Collecties onderscheidt, is hun breedte: naast vormgeving ook techniek en naast spraakmakende ontwerpers ook ontwerpers die minder in het oog vallend de geschiedenis van het vak representeren.

Positionering

Het verzamelgebied is nauw verweven met het verzamelgebied Geschiedenis van het boekenvak. Het is een collectie die onderzoek naar het grafische vak in al zijn facetten mogelijk maakt.

Samen met het Nederlands Archief van Grafisch Ontwerpers (NAGO) vormen de Bijzondere Collecties het Wim Crouwel Instituut, een centrum voor grafische vormgeving, typografie en reclame. Er wordt nauw samengewerkt met de leerstoelgroep Boekwetenschap en handschriftenkunde.

Collectieprofiel

  • Bijzonder vormgegeven drukwerk: boeken en efemeer drukwerk als kalenders, affiches en prenten
  • Grafische archieven, met name van ontwerpers
  • Industriële boekbanden
  • Kalligrafie: specimina en exemplaarboeken
  • Letterontwerpen en letterproeven

Belangrijkste collecties

Topstukken

Gepubliceerd door  Bijzondere Collecties UvA

20 juni 2018