Exacte wetenschappen

Elektriseermachine

Elektriseermachine

Het verzamelgebied heeft betrekking op de geschiedenis van de medische wetenschap, inclusief de farmacie, de exacte wetenschappen, met name de wiskunde, de handel en economie en de computergeschiedenis.

 De basis van het verzamelgebied is gevormd door de verwerving van de omvangrijke bibliotheken van met name de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG, bruikleen 1855), het Genootschap ter Bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde (schenking 1877), de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der  Pharmacie (KNMP, bruikleen 1881) en het Koninklijk Wiskundig Genootschap (KWG, bruikleen 1880). Deze laatste bibliotheek bevat werken over de gehele breedte van de exacte wetenschappen. De Handels-Economische Bibliotheek vormt de basis voor het zwaartepunt economie.

De computercollectie is ontstaan vanaf 1991; sinds 2007 maakt deze collectie, onder de naam Computermuseum, deel uit van de Bijzondere Collecties.

Positionering

De omvang en reikwijdte van alle vakgebieden maakt de collectie bij uitstek geschikt voor het onderwijs en onderzoek van de geschiedenis van de medische weten­schap en de (toegepaste) exacte wetenschappen. Er wordt samengewerkt met de KNMG en het KWG.

Het Computermuseum speelt een essentiële rol in het begrip van ons digitale verleden. De Universiteit van Amsterdam is lid van de Stichting Computer Erfgoed Nederland (SCEN). Het in de Watergraafsmeer gevestigde museum is open voor publiek.

Collectieprofiel

  • Publicaties op het gebied van de medische wetenschappen, waaronder anatomische atlassen, pestboeken en farmacopeeën (tot 1900)
  • Publicaties op het gebied van de wiskunde en andere exacte wetenschappen, zoals natuur- en sterrenkunde (tot 1900)
  • Economische literatuur, inclusief staathuishoudkunde, statistiek en verzekeringswezen (tot 1950)
  • Computers met bijbehorende documentatie

Belangrijkste collecties

Gepubliceerd door  Bijzondere Collecties UvA

20 juni 2018