Moninckx Atlas

Moninckx Atlas

Jan Moninckx, aquarel ‘Balsem-Appel van Ceylon, met groote geele Vrucht’, 1688, in: Afteekeningen van verscheyden, vreemde gewassen in de Medicyn-hoff der stadt Amsteldam. Amsterdam, hoofdzakelijk tussen 1686-1709. Negen albums. Hs. VI G 1-9.

Gewoonlijk legde men in medische of botanische tuinen een herbarium aan: dozen vol bladen dik papier of karton met op elk blad een gedroogde, vaak zorgvuldig geprepareerde plant. Waarschijnlijk vond men dat in Amsterdam onvoldoende. Hoe dan ook, tegen het einde van de zeventiende en het begin van de achttiende eeuw lieten de bestuurders van de Amsterdamse Hortus Medicus gedurende zo’n 23 jaar op grote bladen perkament 420 vooral exotische planten schilderen met als resultaat een kolossaal kruidboek. De planten waren via de Vereenigde Oost-Indische Compagnie naar Holland verscheept en hier verder opgekweekt. Verreweg de meeste van de zeer natuurgetrouwe, prachtige en levensechte aquarellen zijn van de hand van Jan Moninckx (271 bladen) en Maria Moninckx (101 bladen). Aan hen dankt deze unieke verzameling haar naam: Moninckx Atlas.

Gepubliceerd door  Bijzondere Collecties UvA

2 augustus 2012