De drukpers – machine voor de geest

Workshop door Jos Biemans in summerschool History of the Book

31aug2018 14.00 - 15.30

Workshop

Jos Biemans geeft op 31 augustus 2018 de workshop ‘De drukpers – machine voor de geest’. De workshop is onderdeel van de summerschool History of the Book.

In deze workshop worden aan de hand van een houten drukpers technische aspecten van de boekdrukkunst uiteengezet en in de praktijk gedemonstreerd. De in een ruimte in de Universiteit van Amsterdam opgestelde pers vertegenwoordigt een reconstructie van een machine zoals die in de Gouden Eeuw voor het drukken van boeken gebruikt is.

Ook de studenten gaan zelf de pers bedienen. Het belang van deze kennis voor het begrip van het boek en van de daarin gedrukte tekst wordt met voorbeelden aangetoond.

Deze workshop complementeert de cursus over het gedrukte boek, maar is gratis toegankelijk voor alle belangstellenden, mits van tevoren aangemeld.

Docent

Prof. em. dr. Jos A.A.M. Biemans (1951) was van 1986 tot 2017 docent Boekwetenschap en Handschriftenkunde aan de Universiteit van Amsterdam en werd in 2004 benoemd tot bijzonder hoogleraar in de Wetenschap van het Handschrift. Momenteel werkt hij aan de voltooiing van een boek over de vroegste geschiedenis van de Amsterdamse universiteitsbibliotheek

Datum, tijd en plaats

  • vrijdag 31 augustus
  • 14.00–15.30 uur
  • Drukpersruimte, Turfdraagsterpad 15–17

 

Gepubliceerd door  Bijzondere Collecties UvA