De waarde van boek en prent

Workshop door Bubb Kuyper in summerschool History of the Book

21aug2017 13.30 - 16.30

Workshop

Bubb Kuyper geeft op 21 augustus 2017 de workshop ‘De waarde van boek en prent’. De workshop is onderdeel van de summerschool History of the Book.

De workshop probeert inzicht te geven in de aspecten die de waarde bepalen van zeldzame of anderszins bijzondere boeken en prenten. Welke zijn die aspecten (niet alleen positieve maar ook negatieve!) en hoe kom je ten slotte tot een waardering.

Een en ander wordt uitgelegd aan de hand van een aantal zestiende- tot en met twintigste-eeuwse boeken, die de cursisten zelfstandig beoordelen, waarna een plenaire bespreking de workshop afrondt. De workshop is bedoeld voor enigszins gevorderden, maar beginners zullen wellicht het meest kunnen leren..

Docent

Drs. Bubb Kuyper (1946) studeerde Neder­land­se taal- en letterkunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en was daarna een aantal jaren leraar in het middelbaar onderwijs. In 1979 vestigde hij zich te Haarlem als antiquaar en in 1986 richtte hij in dezelfde stad een nationaal en internationaal opererend veilinghuis in boeken, manuscripten en grafiek op. Hij was lange tijd secretaris, later voorzitter van de Nederland­sche Vereeniging van Antiquaren. Hoewel met pensioen is hij nog actief als taxateur.

Datum, tijd en plaats

  • maandag 21 augustus
  • 13.30–16.30 uur
  • Regentenkamer, Bijzondere Collecties, Oude Turfmarkt 129

 

Gepubliceerd door  Bijzondere Collecties UvA