De drukpers – machine voor de geest

Workshop door Frans Janssen in summerschool History of the Book

01sep2017 14.00 - 15.30

Workshop

Frans Janssen geeft op 1 september 2017 de workshop ‘De drukpers – machine voor de geest’. De workshop is onderdeel van de summerschool History of the Book.

In deze workshop worden aan de hand van een houten drukpers technische aspecten van de boekdrukkunst uiteengezet en in de praktijk gedemonstreerd. De in een ruimte in de Universiteit van Amsterdam opgestelde pers vertegenwoordigt een reconstructie van een machine zoals die in de Gouden Eeuw voor het drukken van boeken gebruikt is. Ook de studenten gaan zelf de pers bedienen.

Het belang van deze kennis voor het begrip van het boek en van de daarin gedrukte tekst wordt met voorbeelden aangetoond. Deze workshop complementeert de cursus over het gedrukte boek, maar is gratis toegankelijk voor alle belangstellenden, mits van tevoren aangemeld.

Docent

Prof. dr. Frans A. Janssen (1939) is emeritus hoogleraar Boek- en Bibliotheekgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij houdt zich bezig met de geschiedenis van de typografische technieken, van de typografische vormgeving en van het boekenverzamelen, onderwerpen waarover hij enkele boeken en een groot aantal artikelen publiceerde, onder meer Zetten en drukken in de achttiende eeuw (1982), Technique and design in the history of printing (2004) en Goud en koper in de boekenwereld (2008). Een door hem geleide werkgroep bouwde een reconstructie van een houten drukpers uit de zeventiende eeuw, die in 1980 gereedkwam en nu in de Universiteit van Amsterdam staat opgesteld.

Datum, tijd en plaats

  • vrijdag 1 september
  • 14.00–15.30 uur
  • Drukpersruimte, Turfdraagsterpad 15–17

 

Gepubliceerd door  Bijzondere Collecties UvA