Slavernij verbeeld

Tentoonstelling bij de herdenking van het Nederlandse slavernijverleden

16jun2013 22sep2013

Tentoonstelling

Dit jaar is het 150 jaar geleden dat in de Nederlandse koloniën de slavernij werd afgeschaft. De tentoonstelling 'Slavernij verbeeld' bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam sluit aan bij de officiële herdenking van het Nederlandse slavernijverleden.

Slavernijgeschiedenis bij Bijzondere Collecties

Slavernij verbeeld belicht slavernij van de oudheid tot en met de afschaffing van de Nederlandse slavernij in 1863. De nadruk ligt op slavernij in de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw in de Nederlandse cultuur en in de voormalige kolonie Suriname. De geschiedenis van de Nederlandse slavernij wordt zichtbaar in kaarten, boeken, prenten en andere objecten uit de Bijzondere Collecties van de UvA, aangevuld met bruiklenen uit openbare en particuliere verzamelingen. Interviews van Jörgen Raymann verbinden het heden met het verleden.

Sjori

Banierententoonstelling bij Openbare Bibliotheek

Speciaal voor jongeren van 12 tot 18 jaar maken de Bijzondere Collecties van de UvA een banierententoonstelling bij de Openbare Bibliotheek Amsterdam. De banieren vertellen op toegankelijke wijze over slavernij van de oudheid tot heden. Parallel hieraan heeft Melody Raymann foto’s van tien objecten – die op de tentoonstelling bij de Bijzondere Collecties van de UvA te zien zijn – uitgelicht en van commentaar voorzien. In de Openbare Bibliotheek Amsterdam zijn tevens boeken over slavernij beschikbaar.

Publicatie

Bij de tentoonstelling verschijnt de publicatie Slavernij. Een geschiedenis, geschreven door Dirk J. Tang. De publicatie wordt uitgegeven door Walburg Pers.

Slavernij verbeeld is van 16 juni  t/m 22 september 2013 te zien bij de Bijzondere Collecties van de UvA.

Gepubliceerd door  Bijzondere Collecties UvA