Marita Mathijsen houdt Frederik Mullerlezing 2018

De Vondel-uitgave van Jacob van Lennep: een verhaal over idealisme, een bodemloze put en editieroverij

31aug2018 17.00 - 18.00

Lezing

Op vrijdag 31 augustus houdt Marita Mathijsen de tiende Frederik Mullerlezing. Zij zal spreken over de door Jacob van Lennep bezorgde Vondel-editie uit 1850–1869.

Marita Mathijsen houdt de Frederik Mullerlezing onder de titel ‘De merkwaardige lotgevallen van Vondels eerste wetenschappelijke editie. Een verhaal over idealisme, een bodemloze put en editieroverij’. Het betreft Vondels verzameld werk zoals dat tussen 1850 en 1869 in twaalf delen verscheen bij uitgever Binger, onder de bezielde leiding van Jacob van Lennep.

Vondel, Van Lennep en Binger

Eind 1849 kondigde de uitgever M.H. Binger aan dat er bij hem ingetekend kon worden op De werken van J. van Vondel, met verklaringen en aantekeningen door Mr. J. van Lennep. Het zou een prachtuitgave worden met ‘glyphographische platen’. Voor het eerst zou er een volledige editie komen, chronologisch gerangschikt. De intekenaren kregen gratis marokijnlederen ruggen met goudstempels erbij.

Van Lennep stond in zijn eentje voor een onafzienbare berg werk, want er was nog geen eerder onderzoek waarvan hij gebruik kon maken. Financieel liep het project niet naar wens. Van Lennep hielp de uitgever met een flinke lening en kocht onverkochte delen op. In 1862 zette hij de ‘Vereeniging voor de Verdere Uitgave en Exploitatie der Werken van J. van Vondel’ op, met aandelen van 1000 gulden, die hij sleet aan familie en vrienden.

Jacob van Lennep

Jacob van Lennep

Uitgever Binger zat vast aan deze kapitale uitgave. De Schiedamse uitgever Roelants was handiger: die liet de letterkundige Johannes van Vloten op basis van het onderzoek van Van Lennep een goedkope versie maken. Er kwam een rechtszaak wegens plagiaat, maar Vondel was vrij. Binger verloor het proces. Toen Van Lennep in augustus 1868 overleed, had hij het laatste, twaalfde deel net voltooid. Alleen de drukproeven van het register heeft hij niet meer zelf gecorrigeerd.

Marita Mathijsen

Marita Mathijsen (1944) is emeritus hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek is gericht op de negentiende eeuw. Onder haar vele publicaties vielen vooral de ‘interviews’ op die ze met belangrijke negentiende-eeuwse schrijvers hield (De geest van de dichter, bekroond met de Multatuliprijs), haar veelgebruikte handboek voor editiewetenschap (Naar de letter), haar bundel Nederlandse literatuur in de Romantiek en het boek waarin ze de ongehoorde belangstelling voor het verleden in de negentiende eeuw schetst en verklaart (Historiezucht).

Marita Mathijsen kreeg voor haar werk de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs toegekend. Begin 2018 verscheen haar alom geprezen biografie van Jacob van Lennep, Een bezielde schavuit.

Frederik Mullerlezing

De Frederik Mullerlezing is vernoemd naar de oprichter van de Bibliotheek van het Boekenvak, die is ondergebracht bij de Bijzondere Collecties. Met de jaarlijkse lezing wordt beoogd de Boekhistorische Collecties van de UvA in een breed perspectief te plaatsen.

Tijd en plaats

  • Vrijdag 31 augustus 2018, 17.00–18.00 uur, inloop vanaf 16.30 uur
  • Aula Universiteit van Amsterdam, Singel 411, Amsterdam
  • Na afloop een borrel bij de Bijzondere Collecties, Oude Turfmarkt 129
  • Toegang gratis, aanmelden verplicht

Gepubliceerd door  Bijzondere Collecties UvA