Gangtentoonstelling openbaar vervoer in Amsterdam

18jul2018 26jul2018 10.00

Evenement

Ter gelegenheid van de opening van de Noord-Zuidlijn presenteren de Bijzondere Collecties een kleine gangtentoonstelling over de metro, openbaar vervoer en verkeer in Amsterdam. Te zien van 18 t/m 26 juli en vrij toegankelijk.

Van de tramboot naar de Noord-Zuidlijn

Met de opening van de Amsterdamse Noord-Zuidlijn komt een einde aan een periode van groot krakeel. Al ongeveer zo lang als Amsterdam bestaat is er gedoe over drukte, verkeer, transport en openbaar vervoer. De opkomst in de twintigste eeuw van het autoverkeer, in een stad die eigenlijk deels nog een middeleeuws stratenpatroon heeft, stelt Amsterdam voor vrijwel onoplosbare vraagstukken. Natuurlijk moeten er dan keuzes gemaakt worden, soms met ingrijpende gevolgen. Elke Amsterdammer heeft daar een mening over en emoties leiden tot protesten die soms uitmonden in ware veldslagen. Nieuwe inspiratie leidt soms ook tot originele ideeën. Kijk eens goed naar het plan van M. Bierman, voor de AMRING, waarin een ‘trabo’ (tramboot), door de grachten reed, op rails, gelegen nét onder het wateroppervlak.

Metro expo

Geen metro in de binnenstad (1968) door C. Jongens, M. Bierman en W.F. Heinmeijer. Foto: Aart Klein.

Collecties Mijksenaar en Van de Waal

In de vitrines worden enige toepasselijke stukken getoond, voornamelijk afkomstig uit twee collecties. Ten eerste die van A.M. van de Waal (1890–1968). Hij werkte als archivaris bij een bank en bracht een van de grootste particuliere collecties betreffende Amsterdam bijeen. Zijn verzameling bestaat uit boeken, kaarten, foto’s, brieven en andere documenten. De collectie wordt momenteel opnieuw geordend. Wat hier getoond wordt komt uit zijn mapjes betreffende Verkeer en Vervoer.

De metrokaarten uit steden elders ter wereld komen voornamelijk uit de collectie van Paul Mijksenaar (*1944). Hij is grafisch vormgever en docent, en een internationaal erkende autoriteit op het gebied van wayfinding. Zelf altijd geïnteresseerd in design en oplossingen op het terrein van visuele communicatie, legde hij een grote verzameling aan van kaarten, cartografische documenten en curiosa. Enkele jaren geleden heeft Mijksenaar deze collectie overgedragen aan de Bijzondere Collecties.  

Webapp: Reis door de tijd met de Noord-Zuidlijn 

Bij de mini-tentoonstelling wordt tevens de webapp 'NZlijn' van AdamNet gepresenteerd. Hierop kun je bij elk metrostation door het Amsterdamse cultureel erfgoed reizen. Bekijk per locatie foto's, tekeningen, kaarten, en boeken uit het (recente) verleden waar je nu ongemerkt onderdoor rijdt.

Webapp NZlijn

De NZlijn app is ontwikkeld door AdamNet – een samenwerking tussen de Bibliotheek UvA/HvA en de Amsterdamse culturele erfgoedinstellingen Amsterdam Museum, IISG, OBA en Stadsarchief en de VU bibliotheek. De culturele erfgoeddata worden ontsloten binnen het project AdamLink als Linked Open Data (LOD). Met deze techniek is het mogelijk om nieuwe verbanden te leggen tussen verschillende databronnen. Meer technische informatie over het project zelf is te vinden op: http://blogadamlink.nl/het-project/.

Gepubliceerd door  Bijzondere Collecties UvA