Archeologie van het middeleeuwse met de hand geschreven boek

Vijfdaagse cursus door Jos Biemans in summerschool History of the Book

21aug2017 25aug2017 10.00

Cursus

Jos Biemans geeft van 21 t/m 25 augustus 2017 de cursus ‘Archeologie van het middeleeuwse met de hand geschreven boek: schrift- en boekgeschiedenis’. De cursus is onderdeel van de summerschool History of the Book.

Deze cursus vormt een inleiding in de geschiedenis, productie en vormgeving van het handgeschreven boek, vooral gedurende de middeleeuwen (500–1500).

De eerste verhaallijn betreft een kort overzicht van de ontwikkeling (sinds 1500 voor Christus) die geleid heeft tot het Latijnse alfabet. In aansluiting daarop wordt de verdere ontwikkeling van het westerse boekschrift gevolgd, een en ander steeds gerelateerd aan de cultuurgeschiedenis van het Westen.

De tweede verhaallijn gaat over het productieproces van een laatmiddeleeuws handschrift, waarbij aandacht besteed wordt aan schriftdragers, schrijfinstrumenten, lay-out, decoratie, illustratie en het inbinden van tekstdragers in West-Europa.

Tevens wordt men vertrouwd gemaakt met de terminologie binnen het vakgebied, waardoor het voor geïnteresseerden mogelijk wordt de vakliteratuur over het middeleeuwse handgeschreven boek te lezen. Natuurlijk wordt uitgelegd waarom gesproken wordt van de ‘archeologie’ van het boek. Ter verduidelijking worden unieke stukken uit de Bijzondere Collecties getoond.

Docent

Prof. dr. Jos Biemans (1951) is sinds 1986 docent Boekwetenschap en Handschriftenkunde aan de Universiteit van Amsterdam en werd in 2004 benoemd tot bijzonder hoogleraar in de Wetenschap van het Handschrift. Daarnaast werkt hij aan een geschiedenis van de Amsterdamse universiteitsbibliotheek.

Data, tijd en plaats

  • maandag 21 t/m vrijdag 25 augustus
  • 10.00–13.00 uur
  • Regentenkamer, Bijzondere Collecties, Oude Turfmarkt 129

 

Gepubliceerd door  Bijzondere Collecties UvA