Het herkennen van druktechnieken

Driedaagse cursus door Johan de Zoete in summerschool History of the Book

28aug2017 30aug2017 10.00

Cursus

Johan de Zoete geeft van 28 t/m 30 augustus 2017 de cursus ‘Herkennen van druktechnieken’. De cursus is onderdeel van de summerschool History of the Book.

Deze cursus is bedoeld voor mensen die met historisch beeldmateriaal omgaan – of dat nu boekillustraties of losse prenten, prentbriefkaarten of reproducties zijn – en daarbij willen vaststellen in welke techniek die prent of afbeelding gemaakt is.

De cursus bestaat uit zes werkcolleges, waarin vragen worden behandeld als: is dit nu een ets of een gravure, is het gedrukt of getekend, in kleuren gedrukt of ingekleurd, is dit een krijtlitho, stippelgravure, lichtdruk of heliogravure.

Speciale aandacht krijgen de talrijke negentiende-eeuwse fotomechanische procédés. Aan de hand van een groot aantal specimina van de behandelde technieken wordt ingegaan op de wijze van vervaardiging en de daaruit voortvloeiende kenmerken. Veel aandacht wordt ook besteed aan een uniforme terminologie.

Met het oog op een optimale begeleiding wordt er gewerkt met een groep van maximaal zeven personen. Voorafgaand aan de cursus krijgen alle deelnemers een uitgebreide syllabus toegestuurd. Elke deelnemer dient in het bezit te zijn van een goede, 8x vergrotende loep (een zogenoemde ‘dradenteller’), verkrijgbaar bij elke goede postzegelhandel of opticien. Het bezit van een 30x vergrotende zakmicroscoop wordt aanbevolen.

Docent

Johan de Zoete (1950) heeft jarenlange ervaring als grafisch kunstenaar en reconstrueerde negentiende-eeuwse technieken als de heliogravure en de Woodburytypie. Hij geldt als specialist op het gebied van de reproductietechniek en publiceerde uitgebreid op dit terrein. Van 1996 tot zijn pensionering in 2016 was hij conservator van Museum Enschedé in Haarlem. Momenteel werkt hij aan een overzichtswerk over de ontwikkelingen op grafisch-industrieel terrein in de negentiende eeuw.

Data, tijd en plaats

  • maandag 28 t/m woensdag 30 augustus
  • 10.00–13.00 uur, 14.00–17.00 uur
  • Werkgroepenruimte, Bijzondere Collecties, Oude Turfmarkt 129

 

Gepubliceerd door  Bijzondere Collecties UvA