Schoolmuseum

Het Nederlandsch Schoolmuseum startte in 1877 met als doel nieuwe leer- en hulpmiddelen voor het onderwijs te verzamelen en beschikbaar te stellen.

De collectie telt 98.000 banden uit de periode 1600–2000, waarvan 12.000 uit de negentiende eeuw. Zo'n veertig procent van het geheel bestaat uit schoolboeken voor lager en middelbaar onderwijs, vooral Nederlandse drukken. Alle schoolvakken zijn vertegenwoordigd, meestal met opeenvolgende drukken. Ook zijn er boeken te vinden over pedagogiek, psychologie en didactiek. Verder zijn er kinderboeken, (wand)platen en tijdschriften.

Het schoolboek is een stille getuige van kennis, beelden, begrippen, ideeën, waarden en normen die in een bepaalde periode een rol spelen. Deze collectie bestrijkt een lange, aaneengesloten periode en dekt alle schoolvakken. Daarom is ze van grote cultuurhistorische waarde en onmisbaar voor onderzoek naar de geschiedenis van onderwijs en opvoeding. Momenteel zijn 4730 banden digitaal beschikbaar.

Gepubliceerd door  Bijzondere Collecties UvA

3 juli 2014