Anatomische preparaten Frederik Ruysch

De Nederlandse anatoom Frederik Ruysch (1638–1731) was in zijn tijd in heel Europa beroemd om zijn anatomische preparaten.

De gedetailleerde toelichtingen die Ruysch publiceerde in een reeks Thesauri anatomici zijn in deze tekstbank te zien. Daarnaast wordt een representatieve selectie afbeeldingen uit de collectie menselijke preparaten getoond die zich nu in de Kunstkamera te Sint-Petersburg bevinden.

Anatomical preparation by Frederik Ruysch. Head of a boy with raised skull. Saint Petersburg, Kunstkamera.

3 juli 2014