Romeyn de Hooghe

Romeyn de Hooghe (Amsterdam 1645 – Haarlem 1708) gold tijdens zijn leven als de belangrijkste grafisch kunstenaar van zijn tijd.

De Hooghes illustraties en losse prenten hadden betrekking op alle mogelijke onderwerpen. Hij illustreerde ieder denkbaar genre boek. Tot de devotionele teksten behoren Frans van Hoogstratens emblematische werk Voorhof der zielen en de ars moriendi van David de La Vigne, Miroir de la bonne mort, vertaald in het Nederlands als Spiegel om wel te sterven en in het Duits als Sterben und erben. In het lichtere genre vallen de Contes et novelles en ver van Jean de La Fontaine.

Fraaie plaatwerken over uiteenlopende onderwerpen waaraan De Hooghe heeft meegewerkt, zijn onder andere 's Graavenhaag zegevierende en Komste van zyne majesteit Willem III van Govard Bidloo, Beschryving der nieuwlijks uitgevonden en geoctrojeerde slang-brand-spuiten van Jan van der Heyden, Klare onderrichtinge der voortreffelijcke worstel-konst van Niclaus Petter en zijn eigen werk Les Indes Orientales et Occidentales. De satirische kant van De Hooghe komt het best tot uiting in zijn Esopus in Europa.

Romeyn de Hooghe

3 juli 2014