Remonstrantse prenten

De zeldzaamheid van veel prenten in de bibliotheek van de Amsterdamse Remonstrantse Kerk verleent de collectie grote historische waarde.

De prentencollectie van de bibliotheek van de Amsterdamse Remonstrantse Kerk is relatief klein van omvang. Met ruim 400 prenten behoort zij zelfs binnen de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek (UvA) tot de kleinere verzamelingen. Wat de collectie echter zo waardevol maakt zijn de hoge kwaliteit van de afdrukken, de zeldzaamheid van veel prenten en de grote historische waarde. Het ontstaan van de Remonstrantse Broederschap vond plaats in een periode van de vaderlandse geschiedenis waarin de politieke en religieuze verhoudingen binnen de Nederlanden voor eeuwen werden vastgelegd en met name deze periode is rijk vertegenwoordigd binnen de collectie.

Remonstrantse kerk

Gepubliceerd door  Bijzondere Collecties UvA

3 juli 2014