Nederlandse boekproductie 1840–1950

Deze beeldbank richt zich op boeken gedrukt in Nederland tussen 1840 en 1950.

De periode 1910–1919 is voltooid, daarnaast bevat de site een aantal jaarboeken en almanakken uit andere jaren. De gescande tekst is doorzoekbaar gemaakt met behulp van optical character recognition (OCR).

Gids voor het Bisschoppelijk Museum

3 juli 2014