Multatuli

In mei 1860 verscheen ‘Max Havelaar of de koffieveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappij’. Het boek sloeg in als een bom en geldt als het hoogtepunt van de Nederlandse literatuur.

In de Max Havelaar  werd voor het eerst in romanvorm de Nederlandse koloniale praktijk in Nederlands-Indië (Indonesië) aan de kaak gesteld. De schrijver Multatuli, pseudoniem van de gewezen Indisch ambtenaar Eduard Douwes Dekker, werd in één klap beroemd en berucht. In de jaren die volgden zou hij uitgroeien tot een soort nationaal geweten. In zijn geschriften stelde hij zeer uiteenlopende maatschappelijke, politieke en sociale kwesties ter discussie.

Het Geheugen van Nederland toont een selectie documenten, brieven en foto’s, vooral uit de periode rond het ontstaan van de Max Havelaar. Ze maken deel uit van de collectie Multatuli bij de Bijzondere Collecties, die in bruikleen is gen door het Multatuli Genootschap.

Gepubliceerd door  Bijzondere Collecties UvA

3 juli 2014