Menasseh Ben Israel

Menasseh Ben Israel (1604–1657) was een Portugees-Joodse geleerde, schrijver, diplomaat en boekdrukker in Amsterdam.

In 1626 stichtte Menasseh een eigen drukkerij te Amsterdam. Hij was daarmee een van de eersten in Nederland die boeken in het Hebreeuws drukten. Tot zijn vriendenkring behoorden onder anderen Vossius, Barlaeus, Hugo de Groot en Rembrandt.

Bij de Bibliotheca Rosenthaliana is een vrijwel complete collectie van Menasseh-edities aanwezig. Het gaat om 70 exemplaren (er zijn er in totaal ongeveer 75 gedrukt). Naast deze gedrukte werken bezit de Bibliotheca Rosenthaliana zes autografen. Deze zijn zeldzaam omdat er nauwelijks brieven van Menasseh bewaard zijn gebleven. Verder behoort tot de collectie een portret van Menasseh in kopergravure van Salmon Italia, en een ets van Rembrandt. De geleerden zijn het er nog niet over eens of de ets van Rembrandt inderdaad Menasseh voorstelt.

Gepubliceerd door  Bijzondere Collecties UvA

3 juli 2014