Kaarten en atlassen

De beeldbank van de kaarten- en atlassencollectie bevat beelden en beschrijvingen van belangrijke en opmerkelijke cartografische documenten in het bezit van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam en de aldaar eveneens (sinds 1880) ondergebrachte Bibliotheek en Kaartenverzameling van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG). Hoewel de collectie rijk is aan moderne kaarten, zijn op een aantal uitzonderingen na alleen (geselecteerde) oude kaarten opgenomen, merendeels van vóór 1900.

Gepubliceerd door  Bijzondere Collecties UvA

24 juli 2012