Frederik van Eeden

Frederik van Eeden (1860-1932) was schrijver, psychiater en wereldverbeteraar. Hij koppelde literair talent en leiderschapsambities aan maatschappelijke idealen. Daarnaast had hij een sterke hang naar spirituele zingeving.

Frederik van Eeden was een spraakmakende figuur met toegewijde volgelingen en felle tegenstanders. Zijn werk wordt nog steeds gelezen en met zijn plannen en ideeën inspireerde hij zowel tijdgenoten als latere generaties.

Het leven, het werk en de persoonlijkheid van Van Eeden hebben hun weerslag in zijn eigen publicaties en in tal van studies over hem. Het meest aanwezig is hij in de collectie van het Frederik van Eeden-Genootschap, die beheerd wordt door de Bijzondere Collecties. Uit deze collectie is voor Het Geheugen van Nederland een keuze gemaakt.

Portret Frederik van Eeden door Koos Speenhoff

Gepubliceerd door  Bijzondere Collecties UvA

3 maart 2017