Doopsgezinde prenten

De prentencollectie van de Doopsgezinde Bibliotheek is sinds de achttiende eeuw langzaam gegroeid tot haar huidige omvang. Behalve portretten van doopsgezinde leraren uit vijf eeuwen – waaronder een grote collectie van de enige Nederlandse reformator Menno Simons – bevat de beeldbank afbeeldingen van Luther, Calvijn, Zwingli en vele historische figuren uit de Nederlandse kerk)geschiedenis. De historieprenten geven een beeld van de vroegste geschiedenis van de wederdopers, met de gewelddadigheden uit 1534/1535, alsmede de gruwelijkheden waaraan de eerste christenen en – na de Hervorming – de doopsgezinde martelaren werden blootgesteld. Bouwtekeningen van gebouwen waarin doopsgezinden bijeenkwamen, prentbriefkaarten en affiches completeren de beeldbank.

Gepubliceerd door  Bijzondere Collecties UvA

6 augustus 2012