Dirck Volkertszoon Coornhert

Dirck Volkertszoon Coornhert (1522–1590) heeft zich in veel van zijn publicaties ingezet voor een zeer ruime opvatting van godsdienstvrijheid.

Coornhert was nauw betrokken bij de Opstand en een prominente medestander van Willem van Oranje. Hij legde alle nadruk op het persoonlijke karakter van de geloofservaring: geloof is ‘vrij', wordt in vrijheid aanvaard, vormgegeven en uitgeoefend en kan strikt genomen dan ook niet afgedwongen worden. De overheid moet zich daarom niet met de kerken bemoeien, tenzij om verdraagzaamheid te garanderen. De kerken moeten, op hun beurt, de overheid niet voor de voeten lopen, elkaar in elk geval met rust laten en zich beperken tot de uitoefening van hun eigenlijke taak: het prediken en praktizeren van naastenliefde.

Deze tekstbank bevat de volledige Coornhert-tekst uit de Wercken van 1630. Verder zijn verschillende teksten van Coornhert opgenomen die niet uit de Wercken komen. De tekstbank is op woordbasis doorzoekbaar.

3 juli 2014