Brieven

Cicero zei het al: ‘Een brief bloost niet.’ Brieven kunnen zakelijk zijn, maar ook uiterst persoonlijk.

Wat ooit voor slechts één iemand aan het papier werd toevertrouwd, biedt aan latere lezers inzicht in de biografie van de afzender of in het culturele klimaat van zijn tijd. Dat kan reden zijn ze te bewaren ook nadat de geadresseerde overleden is. Hoeveel brieven er bij de Bijzondere Collecties bewaard worden, is niet precies bekend, maar het zijn er heel veel: een recente schatting houdt het op ruim vijfhonderd duizend stuks, daterend van de vijftiende eeuw tot heden. Daarmee is deze brievenverzameling een van de grootste van het land, zo niet de grootste.

3 juli 2014