Affiches

De affiches binnen de Bijzondere Collecties maken deel uit van verschillende verzamelingen. Het gaat bijvoorbeeld om ruim 3500 boekhandelsaffiches, grotendeels afkomstig uit de collecties van de Bibliotheek van het Boekenvak, waarin de collectie van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) is opgenomen. Van de boekhandelsaffiches van de Stichting Bibliotheek van het Boekenvak is een kleine selectie van ongeveer honderd exemplaren opgenomen. Een verzameling van geheel andere aard is de collectie Affiches Sociale Geneeskunde, bestaande uit circa 160 voorlichtingsaffiches op het terrein van de volksgezondheid. Ze werden verzameld door enkele hoogleraren van de Universiteit van Amsterdam.

Gepubliceerd door  Bijzondere Collecties UvA

24 juli 2012