Aanmelden Frederik Mullerlezing 31 augustus

Hier kunt u zich aanmelden voor de Frederik Mullerlezing op vrijdag 31 augustus in de Aula van de Universiteit van Amsterdam, Singel 411.