Collectiespecialisten

Onze specialisten zijn altijd bereid u te helpen:

Op deze pagina:

drs. Astrid Balsem

tel. 020 525 2003
e-mail a.c.balsem@uva.nl 

kennisdomein Cultuurgeschiedenis van de vroegmoderne tijd
trefwoorden oude drukken, moderne drukken, boekbanden, efemeer drukwerk, prenten, affiches, plano's, wiskunde, circus
belangrijkste collecties Bibliotheek van het Koninklijk Wiskundig Genootschap (KWG), Circuscollectie K.D. Hartmans

 

Esther Boeles

drs. Esther Boeles

tel. 020 525 3576
e-mail e.boeles@uva.nl

kennisdomein Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam
trefwoorden schilderijen, prenten, affiches, documenten, onderwijsplaten en apparatuur, hoogleraarsarchieven
belangrijkste collectie Historische collectie van de Universiteit van Amsterdam

 

drs. Rachel Boertjens

tel. 020 525 2337
e-mail r.j.boertjens@uva.nl

kennisdomein Joodse cultuurgeschiedenis
trefwoorden hebraïca, judaïca
belangrijkste collectie Bibliotheca Rosenthaliana

 

dhr. Ton Bruins

tel. 020 525 3339
e-mail  a.a.bruins@uva.nl

kennisdomein Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam
trefwoorden fotografie, universiteitsgeschiedenis
belangrijkste collecties Archief van Unitas Studorum Amstelodamensium, Collectie van het Amsterdams Studenten Corps / Amsterdamse Vrouwelijke Studievereniging (A.S.C./ A.V.S.V.), archieven faculteitsverenigingen en disputen

 

dr. Paul Dijstelberge

tel. 020 525 2048
e-mail p.dijstelberge@uva.nl

kennisdomein Cultuurgeschiedenis van de vroegmoderne tijd
trefwoorden oude drukken, geneeskunde, grafische vormgeving en boekproductie tot ca. 1850, druktechnieken, geschiedenis, taal- en letterkunde, analytische bibliografie
belangrijkste collecties Collectie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)

 

dr. Simon Groot

tel. 020 525 2549
e-mail s.h.groot@uva.nl

kennisdomein Cultuurgeschiedenis van de moderne tijd
trefwoorden muziekboeken, (blad)muziek, liedboeken en stemboeken
belangrijkste collecties Bibliotheek van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst, Bibliotheek van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, Felix Meritis-collectie, Mozes-en-Aäron-collectie

 

drs. Klaas van der Hoek

tel. 020 525 2476
e-mail k.vanderhoek@uva.nl

kennisdomein Cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen, cultuurgeschiedenis van de moderne tijd
trefwoorden handschriften, moderne letterkunde
belangrijkste collecties Collectie middeleeuwse handschriften en incunabelen van Willem Moll, Collectie van de Stichting het Réveil-Archief, Wijsgeerige Verzameling, Collectie van het Frederik van Eeden-Genootschap, Collectie Albert Verwey, Archief Arnon Grunberg

 

Hans van Keulen

mr. Hans van Keulen MA

tel. 020 525 4998
e-mail j.h.k.vankeulen@uva.nl

kennisdomein Geschiedenis van de uitvoerende kunsten
trefwoorden theater, dans, circus
belangrijkste collecties Collecties van het Theater Instituut Nederland

 

Mathieu Lommen

drs. Mathieu Lommen

tel. 020 525 2475
e-mail mathieu.lommen@uva.nl

Medewerkerspagina Mathieu Lommen

kennisdomein Grafische vormgeving en typografie
trefwoorden grafische vormgeving, boekontwerp, boekproductie, affiches, kalligrafie, letterproeven, drukletters

belangrijkste collecties

Collectie Tetterode / Typografische Bibliotheek, Ontwerpersarchieven, Bibliotheek van het Boekenvak, Bodoni-collectie van A.W. Sijthoff

 

drs. Joke Mammen

tel. 020 525 2003
e-mail j.j.mammen@uva.nl

kennisdomein Cultuurgeschiedenis van de moderne tijd
trefwoorden gastronomie, kookboeken, pedagogiek, schoolboeken, kinderboeken
belangrijkste collecties Collectie Geschiedenis van de Voeding (met o.a. Collectie Stichting Gastronomische Bibliotheek en Collectie Culinair Museum Amersfoort), Collectie Nederlandsch Schoolmuseum

 

Hans Mulder

drs. Hans Mulder

tel. 020 525 5898
e-mail j.mulder1@uva.nl

kennisdomein Natuurlijke historie
trefwoorden botanie, zoölogie
belangrijkste collecties Artis Bibliotheek, Archief Hugo de Vries, Iconographia Zoologica

 

drs. Adriaan Plak

tel. 020 525 2452
e-mail a.p.j.plak@uva.nl

kennisdomein Cultuurgeschiedenis van de vroegmoderne tijd, Kerk- en religiegeschiedenis
trefwoorden oude drukken, lutheranen, remonstranten, katholieken, jezuïeten, dissidente religieuze stromingen
belangrijkste collecties Collectie van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam, Collectie van het Luthers Seminarium, Collectie van de Remonstrantse Gemeente Amsterdam

 

Reinder Storm

drs. Reinder Storm

tel. 020 525 2354
e-mail r.storm@uva.nl

kennisdomein Cartografie, geografie en reizen
trefwoorden kaarten, atlassen, sociale geografie, historische geografie, historische cartografie
belangrijkste collectie Collectie van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG)

 

drs. Jos van Waterschoot

tel. 020 525 6023
e-mail j.a.m.vanwaterschoot@uva.nl

kennisdomein Geschiedenis van het boekenvak, Cultuurgeschiedenis van de moderne tijd
trefwoorden boekhandels, drukkers, stripboeken, moderne letterkunde, populaire cultuur
belangrijkste collecties Bibliotheek van het Boekenvak, Collectie van het Stripdocumentatiecentrum Nederland (SDCN), Collectie van het Multatuli Genootschap

 

Ditmer Weertman

drs. Ditmer Weertman

tel. 020 525 2105
e-mail d.weertman@uva.nl

kennisdomein Geschiedenis van de uitvoerende kunsten
trefwoorden muziek
belangrijkste collecties Collecties van het Muziek Centrum Nederland

 

Gepubliceerd door  Bijzondere Collecties UvA

25 april 2019