Reproducties

Geraadpleegde bronnen kunnen, onder voorwaarden, worden gefotografeerd, gekopieerd of gescand. In opdracht gemaakte fotokopieën of scans worden in rekening gebracht.

Zelf fotograferen

Het is mogelijk om – uitsluitend voor eigen gebruik – zelf (digitale) foto's te maken van ter inzage gegeven materiaal. Daartoe dient u vooraf een formulier in te vullen bij de balie van de Onderzoekzaal. Het gebruik van flits en statief is niet toegestaan.

Fotokopieën

Van naslagwerken uit de handbibliotheek kunt u, onder voorwaarden, zelf fotokopieën maken. Op de Onderzoekzaal is een reader-printer aanwezig, waarmee microfilms en -fiches kunnen worden afgedrukt.

Voor het maken van kopieën en voor het printen heeft u een prepaid kaart of een college- of medewerkerskaart nodig. De prijs voor een prepaid kaart is € 2,50. U dient de kaart zelf op te laden. Dat kan onder meer in het Museumcafé van de Bijzondere Collecties.

Tarieven fotokopieën

fotokopie A4  € 0,05
afdruk micromateriaal A3 op reader-printer  € 0,05
prepaid kaart  € 2,50

Scanopdrachten

U kunt digitale opnames (scans) laten maken van materiaal dat op de Onderzoekzaal ter inzage wordt gegeven. Bij de balie is een formulier verkrijgbaar voor scanaanvragen. Na betaling wordt de aanvraag in behandeling genomen. Het is ook mogelijk de aanvraag per e-mail te versturen naar ub-baliebc@uva.nl onder nauwkeurige vermelding van het te reproduceren item. De levertijd is vier weken.

Scans worden gemaakt in twee formaten:

  • TIFF (300 dpi): hoge resolutie, geschikt voor gebruik in een publicatie
  • JPG (72 dpi): alleen voor studiedoeleinden, niet geschikt voor gebruik in publicaties.

Tarieven voor scanopdrachten in het kader van studie 

format prijs per stuk
TIFF 300 dpi, eerste 10 opnames van 1 band € 15
TIFF 300 dpi, elke volgende opname van 1 band € 1
JPG 72 dpi € 4,50
opname van kaart ≤ A4 € 1
opname van kaart > A4 € 5

Tarieven voor scanopdrachten voor een publicatie

format prijs per stuk
TIFF 300 dpi € 15
opname van kaart ≤ A4 € 5
opname van kaart > A4 € 15

Tarieven voor afdrukken van scans

format op kopieerpapier t.b.v. studie op kopieerpapier t.b.v. publicatie op fotopapier
A4 € 2,50 € 6 € 12
A3 € 5 € 10 € 20
A2 € 7,50 € 12,50 € 25
A1 € 10 € 17,50 € 35
A0 € 12,50 € 25 € 50

 

Verzend- en administratiekosten

contante betaling bij balie gratis

contante betaling en verzending dvd

€ 5
op rekening, afhalen of per WeTransfer € 5
op rekening en verzending € 10
buitenland: administratiekosten en verzending € 25
buitenland: administratiekosten en levering via WeTransfer € 10

Reproductierechtvergoeding

De reproductierechtvergoeding wordt geheven voor het meervoudig gebruik als illustratie of andere reproductievormen van beeldmateriaal van bij de Bijzondere Collecties in beheer zijnde oude drukken, handschriften, prenten, plano’s, kaarten en overig materiaal waarop geen auteurs- of andere rechten bij derden van kracht zijn. De reproductierechtvergoeding betreft ook de digitale overname van beeldmateriaal van de Bijzondere Collecties. 

Auteursrecht

Soms heeft u toestemming nodig van de auteursrechthebbende om te kunnen publiceren. Meer informatie vindt u via onderstaande link.

Gepubliceerd door  Bijzondere Collecties UvA

22 maart 2017