Marga Coesèl-Wouda ontvangt ere-medaille

Gastonderzoeker Artis Bibliotheek door Natuurmonumenten in het zonnetje gezet

23 maart 2015

Dr. Marga Coesèl-Wouda ontving zaterdag 21 maart de Oudemans-medaille, een onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan personen die zich bijzonder inzetten voor de natuur en haar bescherming. Marga werkt al jaren als gastonderzoeker in de Artis Bibliotheek.

Martin Wassen, vice-voorzitter van Natuurmonumenten, reikte de medaille en bijbehorende oorkonde aan Marga Coesèl uit in Thijsse’s Hof in Bloemendaal. De prijs is in 1970 ingesteld door de zoon van de eerste voorzitter van Natuurmonumenten. Martin Wassen: ‘Marga houdt de geschiedenis van de natuurbescherming in Nederland levend. Ze maakt die geschiedenis zichtbaar om ons te inspireren, om ons een spiegel voor te houden en als eerbetoon aan hen die in zo hoge mate hebben bijgedragen aan de natuurbescherming in de afgelopen 110 jaar.’

Oudemans medaille Natuurmonumenten

Marga Coesèl en Martin Wassen bij de uitreiking (foto Natuurmonumenten)

Over Marga Coesèl

Marga Coesèl is in de afgelopen decennia van grote betekenis geweest voor het beschrijven van de geschiedenis van de natuurbescherming,met name die van Natuurmonumenten. Dit heeft geleid tot een aantal bijzondere boeken en een veelheid aan artikelen. Zij schreef over de grondleggers van de natuurbescherming en Natuurmonumenten en gaf daarbij heldere analyses van hun levens en motieven.

Drie jaar geleden publiceerde ze een selectie uit de brieven van haar ‘held’ Jac. P. Thijsse. Vorig jaar verscheen van Marga’s hand Uit de schaduw van Jac. P. Thijsse, een eerbetoon aan Eli Heimans, dat uitkwam ter gelegenheid van Heimans’ honderdste sterfdag. Daarnaast schreef ze talrijke artikelen onder andere over bekende en onbekende natuurbeschermers.

Naast haar onderzoek en publicaties heeft Marga belangrijke bijdragen geleverd aan het behoud van het natuurbeschermingsarchief. In de jaren zeventig zette ze een zeer toegankelijk documentatiecentrum op in de bibliotheek van Natuurmonumenten. Ook bij de Heimans en Thijsse Stichting en de Artis Bibliotheek werkt ze mee aan het behoud en het toegankelijk maken van het historisch archief van de natuurbescherming.

Gepubliceerd door  Bijzondere Collecties UvA