Oproep voor inzendingen Joop Witteveenprijs 2013

17 juli 2013

De Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam roepen auteurs op om publicaties in te zenden voor de Joop Witteveenprijs, de prijs voor de beste historische publicatie op het gebied van de eetcultuur in de Lage Landen van het afgelopen jaar.

 

Selectiecriteria

 • cultuurhistorische invalshoek op het onderwerp voeding in Nederland en België;
 • gebaseerd op gedegen historisch onderzoek;
 • gepubliceerd als een boek of als artikel in tijdschrift of bundel tussen 1 januari 2012 en 31 juli 2013.

 

Jury

 • Joop Witteveen, culinair historicus en bibliograaf;
 • Marc Jacobs, directeur van FARO Steunpunt cultureel erfgoed Vlaanderen en docent Erfgoed aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), lid van de onderzoeksgroep FOST (Sociale & Culturele Voedingsstudies) van de VUB;
 • Marleen Willebrands, culinair historica en neerlandica;
 • Irene Zwiep, hoogleraar Hebreeuwse en joodse studies en directeur van het College of Humanities van de Faculteit Geesteswetenschappen van de UvA;
 • Steph Scholten, voorzitter van de jury en directeur Erfgoed UvA.

 

Inzenden

 • Stuur de publicatie (boeken in vijfvoud) voor 15 september 2013 onder vermelding van ‘Joop Witteveenprijs 2013’ naar:

Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam

t.a.v. Joke Mammen, secretaris van de Joop Witteveenprijs

Postbus 94436, 1090 GK Amsterdam

 • Een (kopie van een) artikel kunt u sturen naar bovenstaand adres of per email: j.j.mammen@uva.nl.

 Vermeld bij uw inzending uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres. U krijgt een bevestiging van ontvangst.

 

Relevante data

 • bekendmaking shortlist: december 2013;
 • bekendmaking winnaar: 17 januari 2014 tijdens het Gala van het Kookboek.

Gepubliceerd door  Bijzondere Collecties UvA