13 november: Oratie dr. S.F.M. de Bodt

7 oktober 2009

13 november 2009 zal dr. S.F.M. de Bodt, Bijzonder hoogleraar Illustratie, haar hoogleraarsambt openlijk aanvaarden door het uitspreken van een rede.

Vrijdag de 13de november 2009, des namiddags om 2.30 uur, zal dr. S.F.M. de Bodt, vanwege de Stichting Fiep Westendorp Foundation benoemd tot Bijzonder hoogleraar Illustratie, haar hoogleraarsambt openlijk aanvaarden door het uitspreken van een rede, getiteld:

Van Poe tot Pooh.
Illustreren om je penselen te kunnen betalen?

in de Aula der Universiteit, ingang Singel 411, hoek Spui.

Tot het bijwonen van deze plechtigheid worden alle
beoefenaren van de wetenschap en alle belangstellenden
uitgenodigd door de Rector Magnificus
prof. dr. D.C. van den Boom.

Gepubliceerd door  Bijzondere Collecties UvA