15 oktober: opening 'Een Reis door Joodse Werelden'

Hoogtepunten uit de Braginsky Collectie

10 september 2009

Belangrijkste privéverzameling Hebreeuwse handschriften ter wereld voor het eerst te zien.

Simson als atlasfiguur in een Hebreeuws gebedenboek, Amsterdam, 1795

Simson als atlasfiguur in een Hebreeuws gebedenboek. Amsterdam, 1795.

Op 15 oktober opent de tentoonstelling Een Reis door Joodse Werelden. Hoogtepunten uit de Braginsky Collectie bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.

De Braginsky Collectie

Privécollecties zijn maar zelden voor buitenstaanders toegankelijk. De Zwitserse verzamelaar René Braginsky toont nu voor het eerst de hoogtepunten uit zijn collectie aan een breed publiek. Hij heeft de afgelopen twintig jaar een unieke verzameling Hebreeuwse handschriften en gedrukte boeken bijeengebracht, die als een van de belangrijkste privécollecties ter wereld wordt beschouwd. Een verzameling vol schitterende, bijzondere en rijk geïllustreerde stukken.

De Braginsky Collectie bestaat uit meer dan 600 stukken, voor een groot deel met de hand in het Hebreeuws geschreven. In de tentoonstelling worden de belangrijkste, vaak uitbundig verluchte boeken uit de collectie getoond, waarvan ongeveer een derde deel uit de middeleeuwen. Daarnaast zijn er fraai versierde Joodse huwelijkscontracten te zien en geïllustreerde Estherrollen met prachtig bewerkte hulzen.

Deze rijke verzameling omspant zeven eeuwen Joodse geschiedenis en bevat stukken uit alle windstreken van de Joodse wereld: Een Reis door Joodse Werelden.

Huwelijkscontract met gedetailleerd uitsnedewerk. Lugo, Itali, 1841.

Huwelijkscontract met gedetailleerd knipwerk. Lugo, Italië, 1841.

De Braginsky Collectie is bij de Bijzondere Collecties te gast vanwege het verband met de Bibliotheca Rosenthaliana, de internationaal vermaarde verzameling hebraïca en judaïca van de Bijzondere Collecties. Een selectie van Amsterdamse topstukken uit de Bibliotheca Rosenthaliana vult de tentoonstelling aan.

Belangrijke stukken in de tentoonstelling zijn onder meer een in Duitsland geschreven wetboek uit 1288, een geïllustreerd Italiaans huwelijkscontract op perkament met uniek knipwerk uit 1841, een gebedenboek uit 1842 met illustraties naar aanleiding van schetsen van de beroemde Joodse schilder Moritz Daniel Oppenheim, een twintigste-eeuwse Estherrol van zeven meter lang uit India, en een van de oudste Estherrollen uit Amsterdam uit de zeventiende eeuw.

Bij de tentoonstelling verschijnt een rijk geïllustreerde Engelstalige catalogus.

Plaats, duur en openingstijden

  • Bijzondere Collecties van de UvA
    Oude Turfmarkt 129
    1012 GC Amsterdam

  • 16 oktober 2009 t/m 17 januari 2010
    open: ma–vrij 10–17 uur, za–zo 13–17 uur

Gepubliceerd door  Bijzondere Collecties UvA